UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zástupcovia UPJŠ LF reprezentovali Slovensko na medzinárodnej konferencii na Ukrajine

    Medzinárodnej konferencie nazvanej „Ukrajina-Litva-Estónsko-Slovensko – európska voľba“, ktorá sa konala v dňoch 25.-26. apríla 2017 v ukrajinskom Ivano-Frankovsku, sa zúčastnili aj zástupcovia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Fórum organizovala miestna Národná medicínska univerzita s ideou nadviazať kontakty ukrajinských lekárov a pedagógov v medicínskej oblasti s kolegami z niektorých členských štátov EÚ - išlo hlavne o pobaltské štáty Litva, Estonsko a tiež Slovensko. Cieľom bolo porovnanie a organizácie zdravotníctva v týchto krajinách a tiež pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania lekárov, pričom veľa sa diskutovalo aj o indikátoroch kvality a využívaní štrukturálnych fondov...
    Pracovníci UPJŠ LF boli jedinými zástupcami Slovenskej republiky na tomto fóre  a členmi delegácie bol prodekan UPJŠ LF a prednosta Ústavu lekárskej fyziológie prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.;  prednosta Ústavu súdneho lekárstva MUDr. Nikita Bobrov, CSc.;  prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD. z Kliniky úrazovej chirurgie a študent Jakub Jánošík.
    „Ukrajinskú stranu s ohľadom na aktuálny vojnový konflikt na východe krajiny, v dôsledku množstva zranených, ktorí si vyžadujú rehabilitáciu, ale aj protetické pomôcky a prístroje,  osobitne zaujímalo niekoľko vybraných tém. Bola to kvalita úrazovej chirurgie, systém vzdelávania v oblasti rehabilitácie a tiež fungovanie úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rehabilitácia v súčasnosti na Ukrajine nie je inštitualizovaná a pracoviskám chýba nielen moderné prístrojové vybavenie, ale aj odborný personál. Preto domácich zaujala prednáška profesora Takáča o našom komplexnom prístupe k rehabilitácii pacientov a tiež informácie o štandardnom vybavení slovenských pracovísk a výrobe rôznych protéz a ortopedických pomôcok,“ hovorí prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., ktorý vo svojej úvodnej prednáške predstavil účastníkom konferencie Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a jej Lekársku fakultu. Neskôr bol pozvaný na televíznu diskusiu o otázkach organizácie zdravotníctva v rôznych krajinách karpatskej oblasti. „V porovnaní so Slovenskom má Ukrajina veľký problém týkajúci sa organizácie zdravotníctva, vzhľadom na neexistujúce plošné zdravotné poistenie. Okrem toho len teraz vytvárajú registre liekov a majú problém s kontrolou kvality liekových prípravkov, ktoré sa dostávajú do obehu,“ konštatuje prodekan Donič. Sám privítal možnosť oboznámiť sa so štruktúrou Národnej medicínskej univerzity v Ivano-Frankovsku, ktorá takisto umožňuje študovať v anglickom jazyku aj zahraničným študentom.
    Ďalšie prednášky boli venované organizácii dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou v SR ako nezávislého kontrolného orgánu (MUDr. Nikita Bobrov, CSc.), liečbe úrazov a nadväznosti práce súdnych lekárov či rehabilitačných pracovníkov na činnosť traumatológov (doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.) a výmenným pobytom študentom (študent UPJŠ LF Jakub Jánošík).


Posledná aktualizácia: 13.05.2017