UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav experimentálnej medicíny zorganizoval ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu - IPC 2017

    V dňoch 20.- 22. júna 2017 sa konala medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách – International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics (IPC 2017), ktorú zorganizoval Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Budapešti. Šlo o jedenáste odborné podujatie v poradí, a štvrté organizované v maďarskej metropole kvôli lepšej dostupnosti pre účastníkov z celého sveta.
    „Pozvanie na konferenciu prijalo 360 hostí z 78 krajín sveta a hodnotili ju ako mimoriadne vydarené a úspešné podujatie. Mala vynikajúcu vedeckú úroveň, svoje príspevky predniesli najuznávanejší odborníci v oblasti probiotického výskumu. z celého sveta. Prezentované poznatky poukázali na mimoriadne významnú úlohu črevnej mikrobioty pri zachovaní zdravia a v patogenéze chronických chorôb, čo poukazuje na to, že v blízkej budúcnosti bude možné moduláciou črevnej mikrobioty výrazne zefektívniť prevenciu a terapiu viacerých chronických chorôb. Prezentované príspevky boli veľkým prínosom aj pre objasnenie mechanizmu účinku probiotík na molekulovej úrovni, ale zároveň poukázali na skutočnosť, že v tejto oblasti zostávajú,“ konštatoval prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru konferencie MVDr. Alojz Bomba, DrSc.


Tlačová správa

 

 


Posledná aktualizácia: 30.06.2017