UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pozvánka na Zlatú promóciu 2017

        V piatok 20. októbra 2017 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1966 a 1967. Absolventi uvedených rokov sa môžu prihlásiť na túto slávnostnú udalosť zaslaním svojich kontaktných údajov formou návratky na adresu UPJŠ LF. Pozvánky budú následne zaslané prihláseným účastníkom, pričom pôjde o v poradí šiestu zlatú promóciu absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
        Tešíme sa na stretnutie s Vami!

        NÁVRATKA na stiahnutie
    

Adresa:
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Študijné oddelenie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 17.07.2017