UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rezidentský program - výberové konanie

    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje vo štvrtok 7. septembra 2017 výberové konanie pre záujemcov o Rezidentský program, ktoré sa bude konať o 10.00 h. na UPJŠ LF na Triede SNP 1 v Košiciach.
 
   Miestnosť pre výberové konanie bude spresnená v pozvánke, ktorá bude záujemcom doručená elektronicky (e-mailom) dňa 6. septembra 2017 (v pozvánke budú uvedené všetky potrebné informácie).

    Záujemcovia o Rezidentský program pre špecializačný odbor Pediatria a pre špecializačný odbor Všeobecné lekárstvo s nástupom k 1.10.2017 a k 1.2.2018 sa môžu hlásiť zaslaním vyplnených formulárov najneskôr do 5. septembra emailom na: katarina.tomkova@upjs.sk alebo písomne na adresu:

        Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
        Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
        Trieda SNP 1
        040 11 Košice

 

Základné informácie:
REZIDENTSKÝ PROGRAM 2017

Formuláre pre prihlásenie do RP:
ŽIADOSŤ o zaradenie do VK
SÚHLAS dotknutej osoby

 

 

 

Posledná aktualizácia: 24.08.2017