UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Naši študenti účastníkmi valného zhromaždenia IFMSA v Tanzánii

    Traja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa v dňoch 2.-8. augusta 2017 zúčastnili valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny (IFMSA) v Tanzánii - Dominik Kobák, Marián Sedlák a Tímea Kónyová v Arushe zastupovali Slovenskú asociáciu študentov medicíny (SloMSA) a prezentovali aj svoju fakultu.
    „Účasť na tomto zhromaždení bola pre mňa jedinečnou skúsenosťou a znamenala pre mňa obrovské množstvo motivácie a inšpirácie, ako ešte viac zlepšiť dianie nielen v Slovenskej asociácii študentov medicíny, ale aj na úrovni lokálnej, teda v našom Spolku  medikov mesta Košice. Účastníkmi podujatia bola asi tisícka študentov z celého sveta, ktorí si vymieňajú skúsenosti, prichádzajú s jedinečnými nápadmi a vytvárajú pracovné skupiny aktívne v rôznych oblastiach záujmu študentov medicíny,“ hovorí vedúci slovenskej delegácie, študent Lekárskej fakulty UPJŠ a prezident Slovenskej asociácie študentov medicíny Dominik Kobák.


    Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 25.08.2017