UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Docent Miroslav Gajdoš, mim. prof. získa Cenu KSK

    Prestížne ocenenie „Cena Košického samosprávneho kraja“ získa v októbri 2017 prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, mim. prof.
    Udelenie verejných ocenení schválili poslanci Zastupiteľstva KSK na svojom rokovaní 21. augusta 2017. Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, mim. prof. získa Cenu KSK za významný prínos v oblasti liečby pacientov s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr, za odbornú vedeckú publikačnú činnosť a prípravu študentov na ich budúce povolanie.
   Srdečne blahoželáme!  


    CENY KSK 2017

 

Posledná aktualizácia: 25.08.2017