UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

UPJŠ LF mala zastúpenie na workshope pod záštitou WHO v Ljublane

    Pracovníčka Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD. sa v dňoch 18.-20. septembra 2017 zúčastnila v slovinskej Ljublane intenzívneho trojdňového workshopu pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie. Podujatie nazvané "Equity in Health in All Policies (eHIAP)" bolo určené pre expertov z vybraných krajín Európy (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko a Malta) podieľajúcich sa na formovaní politík zdravia v týchto krajinách.
    „Pozvaní boli odborníci z akademickej ale aj politickej oblasti pracujúci na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, ktorí majú vplyv, alebo sú priamo zapojení do tvorby politík v oblasti zdravia. Zo Slovenska sa okrem mňa podujatia zúčastnila aj docentka Alexandra Bražinová z Trnavskej univerzity a bakalár Dávid Balla z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva. Jeho cieľom bola výmena poznatkov, zdieľanie prístupov a nástrojov a budovanie zručností potrebných na efektívne a úspešné vyjednávanie s tvorcami politík a predstaviteľmi iných zainteresovaných subjektov. Taktiež vytváranie aliancií, stanovenie agendy a vedenie rokovaní medzi sektormi s cieľom zvýšiť politickú a verejnú podporu na účasti plnenia cieľov vedúcich k odstráneniu nerovností v zdraví,“ hovorí Mgr. Daniela Fiľakovská, podľa ktorej aktívne zastúpenie Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ na workshope  bolo dôležitým krokom v rámci budovania kolaboratívneho centra WHO. Ďalším prínosom je tiež nadväzovanie kontaktov na národnej aj medzinárodnej úrovni a budovanie kapacít a v oblasti aktívnej účasti na politike zdravia v prospech odstraňovania nerovností v zdraví.
    Prizvaní na rokovania boli aj odborníci z WHO a Európskych štruktúr. Okrem iného Chris Brown, Programme Manager, Regional Office for Europe, WHO, Mr Clive Needle, Senior Policy Advisor, EuroHealthNet, Brussels, Dr Michaela Told, Deputy Director & Executive Director Global Health Centre, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Ms Maggie Davies, Executive Director Health Action Partnership International, London, Dr Ray Busuttil, Global Health Centre Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva a mnohí ďalší.


Posledná aktualizácia: 27.09.2017