UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

V budove Lekárskej fakulty UPJŠ horelo

    Podvečer vo štvrtok 28. septembra 2017 došlo v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach k požiaru jednej z miestností na dekanáte. Horelo v prázdnej a uzatvorenej kancelárii, ktorá bola nedávno odovzdaná stavebnej firme kvôli realizácii zateplenia západnej strany III. sekcie budovy teoretických ústavov. Príčiny požiaru sú v štádiu vyšetrovania a vyčíslené zatiaľ neboli ani vzniknuté hmotné škody, no včasným zásahom hasičov sa podarilo predísť poškodeniu väčšieho rozsahu. Taktiež k zraneniu osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali v objekte, našťastie nedošlo.
    Na miesto požiaru prišiel v priebehu večera rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., predseda akademického senátu UPJŠ LF  doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof. a ďalší členovia vedenia fakulty, ktorí sa presvedčili o tom, že osoby evakuované z budovy neutrpeli pri požiari, ani následnom zadymenia niektorých priestorov budovy, žiadne zranenia. Hasičom a polícii boli poskytnuté všetky potrebné informácie a súčinnosť, pričom predstavitelia univerzity a fakulty vyjadrili nádej, že sa príčiny požiaru podarí čím skôr objasniť.
    Keďže nepríjemná udalosť sa stala v kancelárskych priestoroch a ku škodám väčšieho rozsahu nedošlo, výučba na Lekárskej fakulte UPJŠ nebola nijako ohrozená. Deň po požiari sa realizovala výučba v štandardnom režime s výnimkou niekoľkých posluchární III. sekcie, v ktorých bolo ešte cítiť zadymenie, alebo boli bez elektrického prúdu.


Posledná aktualizácia: 29.09.2017