UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Naši študenti účastníkmi Európskej študentskej konferencie v Berlíne

    V dňoch 27.-30. septembra sa študenti šiesteho ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Lukáš Vaško a Michal Virág aktívne zúčastnili Európskej študentskej konferencie v Berlíne s celosvetovou účasťou, ktorej témou bolo génové inžinierstvo. V študentskej vedeckej súťaži na tomto podujatí úspešne prezentovali prácu kolektívu autorov z radov študentov UPJŠ LF Michal Virág, Lukáš Vaško, Sindy Granda, Vladimíra Sobolová a Zuzana Semanová na tému „Protektívny účinok vybraných antioxidantov na priečne pruhované svalstvo dolných končatín po navodení akútnej končatinovej ischémie v experimente“. Vypracovali ju pod vedením MUDr. Pavla Staška, PhD. a MUDr. Tatiany Grandy z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. a výskum sa uskutočňoval v Laboratóriu výskumných biomodelov UPJŠ LF pod vedením RNDr. Dariny Petrášovej, PhD.
    Účasť na Európskej študentskej konferencii v Berlíne, a stretnutie s takými poprednými svetovými odborníkmi, akými boli prednášajúci britský embryológ Sir Ian Wilmut, ktorý naklonoval ovcu Dolly, či otec génovej terapie americký profesor Theodor Friedmann, bola pre študentov veľkým povzbudením do ďalšej odbornej a vedeckej činnosti.


(Na fotografiách študenti L. Vaško a M. Virág so svojim posterom a s embryológom Wilmutom)

 


Posledná aktualizácia: 19.10.2017