UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medikom prednášal významný parazitológ Michal Giboda

    V dňoch 11. a 12. októbra 2017 mali pedagógovia a študenti možnosť vypočuť si na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prednášky významného klinického parazitológa a publicistu RNDr. Michala Gibodu, CSc., Assoc. Prof., ktorý prednášal na tému „Paraziti a globálne zdravie“. Téma prednášok vychádzala z myšlienky, že dnes už nemôžeme jednoznačne deliť parazity na tropické a parazity mierneho pásma, pretože žijeme v dobe, keď sú ľudia sú v aktívnom pohybe a spolu s nimi i migrujú i patogény.
    Podľa odborníka je namieste  počítať aj v našich zemepisných šírkach s výskytom exotických parazitov, vedieť ich správne diagnostikovať a liečiť. Študentom Lekárskej fakulty UPJŠ prezentoval RNDr. Giboda okrem teoretických informácií a množstva vlastných skúseností aj množstvo zaujímavého fotografického materiálu zo svojich zahraničných pobytov. Zároveň zdôraznil, že pri vyšetrovaní parazitov je dôležitá nielen ich identifikácia, ale aj stanovenie intenzity infekcie – kvantifikácia daného parazita. Intenzita infekcie je rozhodujúca pri zhodnotení jej klinickej závažnosti a pomáha porozumieť všeobecnému javu, prečo je ďaleko viac infikovaných, než ľudí s prejavom ochorenia v dôsledku parazitárnej infekcie.

    Viac informácií...


Posledná aktualizácia: 25.10.2017