UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slovensko diskutuje o EÚ

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľujú pozvať na podujatie Slovensko diskutuje o EÚ za účastí zástupcov politických strán, akademickej obce, tretieho sektoru a médií.

Podujatie sa uskutoční v pondelok 6. novembra 2017 od 9:15 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, Košice.
 

  

Posledná aktualizácia: 26.10.2017