UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Spoločné vyhlásenie vedení UPJŠ a UPJŠ LF

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo spoločné zasadanie vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ. Výsledkom bolo spoločné vyhlásenie, ktoré bolo následne prezentované na porade prednostov UPJŠ LF.

Spoločné vyhlásenie vedení UPJŠ a UPJŠ LF:

• UPJŠ podporuje investičné a rozvojové aktivity UPJŠ LF, vrátane vybudovania simulátorového centra a inovatívnych prístupov v pedagogickom procese

• UPJŠ a UPJŠ LF budú aktívne pristupovať ku novým študijným programom (vrátane interdisciplinárnych) na podklade aktuálnej spoločenskej objednávky

• UPJŠ LF deklaruje aktívny záujem úspešne dokončiť projekt MEDIPARK a participovať na rozvoji Technologického a inovačného parku (TIP - UPJŠ)

• UPJŠ podporuje snahy UPJŠ LF o širšie využitie motivačných foriem odmeňovania, vrátane inštitútu osobných platov

• UPJŠ a UPJŠ LF budú spoločne presadzovať jednotný model definujúci vzťahy výučbových základní a UPJŠ LF s identickým postavením prednostov na všetkých lekárskych fakúlt v SR

• UPJŠ LF sa zaväzuje, že po vstupe do ECRINu, bude intenzívne hľadať vedeckých partnerov a stakeholderov v spolupráci s UPJŠ a jej fakultami

Posledná aktualizácia: 26.10.2017