UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ

V piatok 20. októbra 2017 sa uskutočnila v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 1966 a 1967, ktorej sa zúčastnilo 78 z pôvodných 290 absolventov. Dnešní sedemdesiatnici si Zlaté diplomy pre absolventov - udelené polstoročie od ich slávnostnej promócie po skončení štúdia medicíny - prevzali z rúk prodekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. Jozefa Gonsorčíka, CSc. Sú vyjadrením úcty, vďaky a hlavne skutočnosti, že alma mater nezabúda na svojich absolventov a je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich 50 rokov vytvorili...

 


Posledná aktualizácia: 26.10.2017