UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Svetový deň cievnych mozgových príhod

    Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa dlhodobo venuje problematike cievnych mozgových príhod (CMP). Jej prednostka prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO konštatuje, že napriek dostupnej liečbe pre neskorý príchod do nemocnice môžu lekári v akútnom štádiu liečiť len približne 15-percent pacientov, čo má za následok oveľa častejšie trvalé následky. Slováci totiž nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro.
    „Podľa Národného centra zdravotníckych informácií postihne u nás cievna mozgová príhoda až 17-tisíc pacientov ročne a viac ako polovica z nich má po jej prekonaní rôzne následky, ako sú poruchy hybnosti, reči, zraku, ale aj depresia a demencia. Včasnou liečbou v akútnom štádiu CMP sa pritom môže výskyt týchto komplikácií výrazne znížiť, no pacienti, žiaľ, prichádzajú do nemocnice neskoro,“ zdôrazňuje prof. Zuzana Gdovinová, podľa ktorej je Svetový deň cievnych mozgových príhod, pripadajúci na nedeľu 29. októbra 2017, dobrou príležitosťou na pripomenutie tejto problematiky širokej verejnosti.

    Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 27.10.2017