UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Významné ocenenia KSK smerovali aj na Lekársku fakultu UPJŠ

    V Štátnom divadle v Košiciach odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa vo štvrtok 26. októbra 2017 najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy jednotlivcom a kolektívom.
    Cenu predsedu KSK získal prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH a ocenený bol aj kolektív pracovníkov Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, za ktorý prevzala Cenu predsedu KSK prednostka prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
    Oceneným srdečne gratulujeme!

    Viac o udelení cien

    Ocenení


Posledná aktualizácia: 02.11.2017