UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana k Dňu študentstva

    Milí študenti,

    opäť sa Vám prihováram pri príležitosti 17. novembra, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj Medzinárodný deň študentstva. Dnes však nebudem hovoriť o študentoch bojovníkoch, ktorí sa v novembri 1939 vzopreli nacistom, ani o študentoch bojovníkoch, ktorí v roku 1989 počas Nežnej revolúcie vyšli do ulíc na odpor proti nedemokratickému zriadeniu. Rád by som hovoril o Vás, študentoch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

    Aj keď sa štúdium medicíny môže zdať konzervatívne, veď čo už možno objaviť nové v anatómii či fyziológii, oblasť medicíny sa rýchlo vyvíja a na zmeny musí reflektovať aj naša výučba. Objavujú sa nové príčiny známych ochorení a často nečakané súvislosti, vedecký výskum a vývoj prináša nové diagnostické a liečebné metódy, míľovými krokmi pokročila zobrazovacia technika, využívajú sa prevratné materiály. Preto musíme byť aj my inovatívni a ponúknuť plnohodnotné štúdium obohatené o moderné formy výučby. Samozrejmosťou by mali byť podnetné prednášky a vysoká úroveň praktickej výučby, spojené s využívaním dataprojekcie na zobrazenie snímok a videí ilustrujúcich danú tému, či využitia simulátorov, vrátane figurín kontrolovaných počítačom, alebo iných moderných technických možností. Ale aj dobré vybavenie praktikární, obsažná a vyvážená náplň cvičení, kvalitná študijná literatúra... Že tomu tak pri všetkých predmetoch nie je, nám ukázali výsledky historicky prvej študentskej evaluácie na našej fakulte. Nastavili nám zrkadlo, ktorého obraz nás v niektorých prípadoch nemilo prekvapil, ale pomohol nám pozrieť sa na niektoré záležitosti z pohľadu študentov  a posunúť sa ďalej.

    Chcem Vás ubezpečiť, že vox populi bude vyslyšaný - racionálne návrhy študentov  zohľadníme. Teší ma, že po hodnotení všeobecného lekárstva pripravujú medici aj evaluáciu zubného lekárstva a v blízkej budúcnosti plánujú hodnotiť aj  študijné programy General Medicine a Dental Medicine, pretože názor zahraničných študentov nás takisto zaujíma. Skutočnosť, že na Lekárskej fakulte UPJŠ momentálne študujú študenti z vyše 50 krajín sveta, je to dôkazom dobrého mena našej fakulty a kvality poskytovaného štúdia, ktoré umožňuje dobré uplatnenie našich absolventov v medicínskej praxi. Obstáli sme nielen v konkurencii slovenských, ale aj ďalších lekárskych fakúlt vo východoeurópskom a stredoeurópskom priestore a zahraniční študenti k nám prichádzajú aj za cenu podstatne vyšších nákladov na štúdium. No a keďže počet prihlášok zahraničných študentov z roka na rok stúpa, môžeme aj my robiť čoraz lepšiu selekciu uchádzačov a prijímať tých najkvalitnejších.

    Všetkým študentom chceme poskytnúť prvotriedne štúdium. Zároveň nech ale neprekvapuje snaha o disciplínu, nielen čo sa týka praktických cvičení. Štúdium je Vašim chlebíčkom, takpovediac Vašim denným zamestnaním a skúškové obdobie na štúdium medicíny rozhodne nepostačuje. Je v kompetencii garanta určiť si podmienky absolvovania predmetu a nastaviť také parametre, aké považuje za najlepšie pre úspešné zvládnutie Vášho štúdia. Účasť na prednáškach by preto nemala byť vnímaná ako obmedzovanie Vašej slobody, ale rozširovanie Vašich vedomostí – pričom je na Vás, aby ste od svojich pedagógov naopak Vy vyžadovali maximum. A pokiaľ ho nedostávate, upozornite na to či už pri ďalšej študentskej evaluácii, hodnotením výučby v AIS-e, alebo aj formou Čiernej skrinky, či akýmkoľvek iným, verejným alebo anonymným spôsobom. Garantujem Vám prešetrenie všetkých Vašich podnetov a vyvodenie dôsledkov, ak sa potvrdí pravdivosť danej informácie, obzvlášť pri veľkých prehreškoch. Želám si totiž, aby mal každý pedagóg na pamäti, že našim „klientom“ je študent. Klientom s množstvom povinností, no tiež s právom získať na našej fakulte výborné vzdelanie.

    Nedá mi nespomenúť, že Lekárska fakulta UPJŠ ako jediná spomedzi slovenských medicínskych fakúlt ťahá za kratší koniec v postavení funkcie prednostu, ktorý je podriadený primárovi kliniky, čo sa takisto môže podpisovať pod isté obmedzenia pri výučbe. O zmenu zmluvy týkajúcej sa praktickej výučby s našim najväčším partnerom, univerzitnou nemocnicou, sa bezýsledne usilujeme už päť rokov. Ministri zdravotníctva a školstva, ktorí nám prisľúbili dávnejšie svoju pomoc, už dnes nie sú na svojich miestach a nové vedenie rezortov vidí svoje priority niekde inde. Keďže nám dané status quo nevyhovuje, pripravujeme ďalšie aktivity smerujúce k vyváženým právam a povinnostiam školských a zdravotníckych vedúcich pracovníkov. Na ich uplatnenie sme získali mandát tajným hlasovaním zamestnancov o spolupráci medzi UPJŠ LF a UNLP v Košiciach“, ktorí sa v prevažnej väčšine - a to dokonca aj úväzkoví učitelia, ktorí sú kmeňovými zamestnancami nemocnice - vyslovili za zmenu zmluvy v intenciách platnej „bratislavskej“ zmluvy.

    Pred piatimi rokmi medici svojim „bielym pochodom“ vyjadrili svoju súdržnosť a podporu svojej fakulte. Verím, že keby to bolo potrebné, postavili by sa za ňu opäť, podobne, ako fakulta podporuje svojich študentov. Roky končiace na osmičku a deviatku, bývajú v slovenských dejinách prelomové - nádejam sa preto, že vidina prichádzajúcej osmičky by mohla znamenať dobrú správu aj pre Lekársku fakultu UPJŠ.

    Želám Vám, milí študenti v mene celého vedenia našej fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva veľa energie na štúdium a veľa úspechov na ceste za Vašim vytúženým cieľom. Želám Vám výborných - a tiež nekompromisných - učiteľov, pretože ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Vaše budúce povolanie lekára si vyžaduje množstvo vedomostí a chyby lekára, žiaľ, vždy pocíti jeho pacient... No zároveň Vám prajem aj veľa veselých chvíľ spojených so štúdiom medicíny, medzi ktoré patrí aj imatrikulácia či imatrikulačný ples, ktoré sa zhodou okolností konajú deň pred 17. novembrom. Možno Vám dôjde až rokmi, že ste počas svojho vysokoškolského štúdia prežívali to najkrajšie obdobie svojho života. Veľkou škodou je, že toto obdobie zbehne veľmi rýchlo a potom príde čas každodenného pracovného stereotypu a oveľa väčšej zodpovednosti... Užite si ho preto tento svoj študentský čas so všetkým, čo k nemu patrí. Štúdiom, i „radovánkami“, na ktoré budete dlho spomínať. Prajem Vám všetko dobré!

    Váš dekan Daniel Pella

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 16.11.2017