UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ informovali na tlačovej besede o prelomovom výskume

    Pracovníci Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP informovali vo štvrtok 7. decembra 2017 na tlačovej konferencii o prelomovom výskume smerujúcom k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby. Jeho cieľom je umožniť potvrdenie tohto ochorenia ešte pred objavením sa charakteristických porúch hybnosti u pacientov,  teda v skoršom štádiu vývoja ochorenia, kedy by bolo možné aplikovať potenciálne neuroprotektívne lieky s podstatne vyššou efektivitou a prejavy ochorenia tým výraznejšie oddialiť.

    Rečníkmi na tlačovej konferencii boli pracovníci Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP – prednostka prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, zodpovedná riešiteľka projektu, koordinátor projektu MUDr. Matej Škorvánek, PhD. a jeho spoluriešiteľka MUDr. Eva Feketeová, PhD. Ako na stretnutí s novinármi konštatoval dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., na výskumníkov z Lekárskej fakulty UPJŠ je patrične hrdý a verí, že ich výskum prinesie v budúcnosti ďalšie zaujímavé výsledky. Každá nová informácia je tiež nádejou a povzbudením pre pacientov trpiacim Parkinsonovou chorobou, ktorá predstavuje značné obmedzenia v ich životoch a užívanie účinných liekov má aj svoje nežiaduce účinky, poznamenal Ing. František Scherer, zakladateľ Spoločnosti Parkinson Slovensko.

    Projekt APVV–14-0415 nazvaný „Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby“ začali pracovníci Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP realizovať v januári 2015 a ukončený by mal byť v júni 2019. Dizajn projektu je však dlhodobý s cieľom identifikovať najprínosnejšie faktory umožňujúce diagnostiku už predmotorického štádia Parkinsonovej choroby, a preto v ňom chcú pokračovať a žiadať o nadväzujúce národné aj medzinárodné granty. Hlavným posolstvom brífingu je výzva výskumníkov adresovaná širokej verejnosti – hľadajú totiž ďalšie osoby so špecifickou poruchou spánku ochotné zapojiť sa do výskumu...

    Povedal Vám niekto v minulosti, alebo ste mali sami pocit, že počas spánku akoby „prežívate svoje sny“ - napríklad udierate alebo rozhadzujete rukami, hýbete nohami, akoby ste utekali? Ak si na túto otázku odpoviete „áno“ a máte viac ako 50 rokov, je možné, že trpíte aj Vy touto vysokorizikovou poruchou spánku a v najbližších rokoch sa u Vás vyvinie plne vyjadrená Parkinsonova choroba.

    Pokiaľ sa chcete zapojiť do prelomového výskumného projektu a zistiť, či je u Vás vysoké riziko vyvinutia Parkinsonovej choroby, kontaktujte pracovníkov výskumného tímu a to buď telefonátom na číslo 0940 513 350, alebo vyplnením formulára cez webovú stránku www.parkinsonovachoroba.com , kde sa o projekte môžete dozvedieť viac.

    Po vyplnení formulára zameraného na rizikové faktory ochorenia Vás bude v prípade zistenia zvýšeného rizika Parkinsonovej choroby kontaktovať člen výskumného tímu ohľadom spresnenia údajov a ďalšieho postupu...


Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 07.12.2017