UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny a Slovenské centrum CEEA pripravili ďalší špeciálny kurz pre anestéziológov

    I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP zorganizovala v dňoch 29.11. až 1.12.2017 v poradí už 20. kurz pre anestéziológov, ktorý bol tretím v poradí v rámci 6-ročného cyklu ich postgraduálneho vzdelávania. Hlavným organizátorom týchto kurzov realizovaných na Slovensku od roku 1996 je MUDr. Štefan Trenkler, PhD. z I. KAIM, ktorý je koordinátorom slovenského centra pre vzdelávanie Európskej spoločnosti anestéziológie CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology). Podujatie bolo už tradične organizované spoločne so  Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny a Spoločnosťou pre kriticky chorých pri I. KAIM a na Slovensku má už svoju tradíciu a vynikajúci ohlas v odbornej komunite. V Košiciach sa realizuje od roku 2009 a lektormi kurzov sú okrem odborníkov z I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny aj ďalší špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a iných európskych krajín.
    Kurzu sa zúčastnilo vyše šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska.  Hlavným prednášajúcim hosťom bol prof. Kai Zacharowski z Frankfurtu, ktorý sa dlhodobo venuje problematike manažmentu anémie i racionálneho používania transfúzií v rámci perioperačnej medicíny. Účastníci podujatia s veľkým potešením privítali medzi sebou predovšetkým prvú dámu českej anestéziológie doc. MUDr. Jarmilu Drábkovú, CSc. z Prahy, ktorá promovala v roku 1958, no napriek svojmu veku doteraz pracuje pri lôžku a tiež učí a prednáša. S nesmiernym nadšením hovorila o budúcnosti odboru, vrátane robotiky, nanotechnológií či umelej inteligencie...


    Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 19.12.2017