UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnil sa vianočný večierok zamestnancov UPJŠ LF

    V stredu 13. decembra 2017 sa uskutočnilo v Dome umenia koncoročné stretnutie zamestnancov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach.
    V úvode oficiálnej časti vystúpil univerzitný spevácky zbor CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, ktorého členovia pod vedením zbormajsterky Mgr. Jany Havrilovej zaspievali tri koledy – zemplínsku koledu  Narodzil še nam,  ukrajinskú ľudovú pieseň nazvanú Ščedrik  a známu Tichú noc v úprave Mikuláša  Schneidra   Trnavského.
    Nasledovalo tradičné ocenenie jubilujúcich pracovníkov lekárskej fakulty a elitných študentov za dosiahnuté študijné výsledky, reprezentáciu fakulty alebo   publikačnú činnosť a následne sa ujal slova dekan Lekárskej fakulty UPJŠ profesor MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý prítomným poďakoval poprial advent prežitý s úsmevom na tvári, krásne vianočné sviatky a rok 2018 plný splnených prianí. Spoločenský večer potom pokračoval rautom a zábavou na tanečnom parkete.


ZOZNAM OCENENÝCH
PRÍHOVOR DEKANA


Posledná aktualizácia: 19.12.2017