UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

MUDr. Jozef Dragašek ako člen Výkonného výboru PS UEMS navštívil psychiatrické zariadenia v Petrohrade

    MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA z Lekárskej fakulty UPJŠ sa ako delegát Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a člen Výkonného výboru Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov (PS UEMS) zúčastnil pracovného zasadnutia tejto sekcie v ruskom Petrohrade. V rámci podujatia Autumn meeting of the PS UEMS sa okrem valného zhromaždenia konal aj návštevný (kontrolný) deň vybranej vzdelávacej inštitúcie a tiež inštitúcie poskytujúcej špecializovanú zdravotnú starostlivosť.
    „Koncom októbra sme navštívili Denný psychiatrický stacionár v 5. okrsku Petrohradu kvôli posúdeniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zvolený bol cielene kvôli aktuálne realizovanej reforme psychiatrickej starostlivosti v Rusku, ktorej súčasťou je aj deinštitucionalizácia psychiatrickej starostlivosti, teda presun starostlivosti o psychiatrických pacientov mimo lôžkové zdravotnícke zariadenia a liečebne,“ hovorí zástupca prednostu I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA. V rámci kontrolného dňa členovia delegácie Psychiatrickej sekcie Únie európskych medicínskych špecialistov navštívili aj Bechterevov výskumný psychoneurologický inštitút, ktorý bol založený v roku 1917 významným ruským neurofyziológom a psychiatrom Vladimírom Michajlovičom Bechterevom, objaviteľom viac než 20 mozgových štruktúr a 7 chorobných jednotiek nervového systému...

Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 20.12.2017