UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Príspevky pre Portál kazuistík

    Vážení kolegovia, ďakujeme Vám, že ste promptne zareagovali na výzvu vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ týkajúcu sa spustenia Portálu kazuistík ako jedného z progresívnych a efektívnych spôsobov klinickej výučby.

    Informujeme Vás v tejto súvislosti, že jeden autor bude môcť uverejniť v akademickom roku celkovo 3 príspevky v slovenskom jazyku a 3 príspevky v anglickom jazyku. Príspevky musia spĺňať publikačnú úroveň a pravidlá, pričom budú recenzované kompetentnými predstaviteľmi jednotlivých klinických disciplín a honorár bude vyplácaný v štvrťročných intervaloch.

    Vďaka za Vašu aktivitu!

    S pozdravom
    prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan
    doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., prodekan pre pedagogickú činnosť

 

Posledná aktualizácia: 24.01.2018