UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aula Lekárskej fakulty UPJŠ praskala počas Dňa otvorených dverí vo švíkoch

    Aula Lekárskej fakulty UPJŠ praskala počas Dňa otvorených dverí vo švíkoch.  Asi osemsto študentov stredných škôl využilo príležitosť navštíviť najstaršiu fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dozvedieť sa čosi nové z oblasti medicíny, no predovšetkým  získať množstvo informácií o samotnej fakulte a štúdiu v rámci dvoch lekárskych a piatich nelekárskych študijných programov.
    Program začal v Aule UPJŠ LF študentskou hymnou Gaudeamus igitur a privítaním stredoškolákov, ich učiteľov a rodičov, ktorého sa vzhľadom na neprítomnosť dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. zhostila prodekanka MUDr. Silvia Timková, PhD. Študentom stručne predstavila fakultu a štúdium zahŕňajúce všeobecné a zubné lekárstvo, otrovateľstvo, fyzioterapiu a verejné zdravotníctvo.
    Do rôznych učební, laboratórií a na klinické pracoviská v zdravotníckych zariadeniach sa mohli záujemcovia o štúdium z rôznych kútov Slovenska virtuálne preniesť prostredníctvom promovidea, ktoré im priblížilo nielen teoretickú a praktickú výučbu na Lekárskej fakulte UPJŠ, ale aj samotné mesto Košice. Nasledovalo predstavenie študentských organizácií pôsobiacich na našej lekárskej fakulte – Spolku medikov mesta Košice a Slovenského spolku študentov zubného lekárstva a potom sa už stredoškoláci rozbehli po posluchárňach a praktikárňach, v ktorých ich čakal bohatý program ilustrujúci štúdium...
 

Tlačová správa

Program

 


Posledná aktualizácia: 12.02.2018