UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lekárska fakulta získa Cenu mesta Košice

    Poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach hlasovali v pondelok 12. februára 2018 o návrhoch na Cenu mesta    Košice, ktorá sa každoročne udeľuje v rámci májových osláv Dňa mesta Košice. Z ôsmich návrhov kolektívov na toto najväčšie mestské ocenenie vybrala deväťčlenná komisia pod vedením námestníčky primátora Renáty Lenártovej tri a to Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, kolektív Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF v Košiciach a hudobnú skupinu No Name. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční tradične počas slávnostného ceremoniálu Pamätného dňa Košíc, ktorý sa bude konať 7. mája 2018.

    Ako konštatuje dekan  Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.:
    „Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach v tomto roku oslávi 70-te výročie svojho založenia, je najstaršou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Vznikla v roku 1948 ako pobočka Slovenskej univerzity v Bratislave kvôli nedostatku lekárov vo východoslovenskom regióne, pričom založenie tejto fakulty predstavovalo nielen moderné začiatky vzdelávania lekárov v tejto oblasti Slovenska, ale tiež rozvoj vysokého školstva v našom regióne.
    Svoje poslanie pripravovať na budúce povolanie medicínskych pracovníkov si Lekárska fakulta UPJŠ úspešne plní doteraz. Na svoje budúce povolanie pripravila počas svojej existencie už vyše 12-tisíc lekárov, ktorí našli svoje uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj zahraničí a medzičasom získala fakulta aj medzinárodný rozmer, keďže od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z vyše päťdesiatich krajín sveta.
    Fakulta zabezpečuje doktorské štúdium v lekárskych študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium v nelekárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo. Realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia, okrem toho jej naši zamestnanci popri svojej pedagogickej činnosti získali aj mnohé významné úspechy vo vede a výskume. To všetko svedčí o kvalite tejto inštitúcie a ja som veľmi rád, že mestskí poslanci schválili návrh na ocenenie kolektívu pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ na prestížne ocenenie Cena mesta Košice....“


Mesto Košice - návrh na ocenenia


Posledná aktualizácia: 16.02.2018