UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker rokoval s vedením UPJŠ LF

    V stredu 7. februára 2018 sa na Ministerstve zdravotníctva SR uskutočnilo rokovanie ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera a štátnej tajomníčky doc. MUDr. Andrei Kalavskej, PhD. s dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD., prodekankou MUDr. Silviou Timkovou, PhD. a predsedom Akademického senátu UPJŠ LF prof. MUDr. Petrom Jarčuškom, PhD.
    Predstavitelia fakulty na tomto stretnutí ocenili význam novej Zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a zhodne konštatovali, že prispeje nielen k zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, ale aj kvality výučbového procesu, vedy a výskumu, pričom ocenili postoj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera v súvislosti s prípravou tohto dokumentu i zlepšovaním vzťahov medzi Lekárskou fakultou a UNLP.
    Na rokovaní sa minister Drucker živo zaujímal o oblasť výučby zubného lekárstva a internej medicíny a to tak jej pregraduálnej, ako postgraduálnej výučby. Predstavitelia rezortu a fakulty sa pritom dotkli otázky kvality i kvantity výučby, kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov, aj potreby rozširovania výučby za pomoci simulátorov. Diskutovali aj na tému možnej zmeny akreditácie v niektorých odboroch vzhľadom na nedostatok potenciálnych garantov - profesorov a docentov v niektorých medicínskych odboroch.
    Vedenie UPJŠ LF mimoriadne potešila skutočnosť, že minister zdravotníctva považuje za veľmi dôležitý profesný rast zamestnancov Lekárskej fakulty UPJŠ smerujúci k tomu, aby bola fakulta schopná garantovať jednotlivé špecializácie v oboch ponúkaných lekárskych študijných programoch – Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo. Dekan fakulty Daniel Pella tiež vyzdvihol záujem ministra zdravotníctva o začlenenie Slovenskej republiky prostredníctvom Lekárskej fakulty UPJŠ do európskej organizácie klinického výskumu „ECRIN“.

 

Posledná aktualizácia: 16.02.2018