UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pracovníci Ústavu psychológie zdravia participujú na projekte Zdravé regióny

    Pracovníci Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ Mgr. Andrej Belák a Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD. sa vo štvrtok 15. februára 2018 na podnet príspevkovej organizácie Ministerstva Zdravotníctva - Zdravé regióny zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny, ktorá pripravuje jedinečný pilotný projekt zameraný na spoluprácu s nemocnicami. Táto aktivita Akčného plánu Stratégie SR pre začleňovanie Rómov pre oblasť zdravia, na ktorej Ústav psychológie zdravia spolupracuje, sa realizuje v rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A - pod názvom "Asistent osvety zdravia v prostredí nemocníc".
    Témou stretnutia pracovnej skupiny bola rekapitulácia stretnutí so zástupcami nemocníc, opis pracovných činností, minimálne kvalifikačné požiadavky pre túto pozíciu, príprava vzdelávacích aktivít a mnoho ďalších dôležitých detailov.

Posledná aktualizácia: 26.02.2018