UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Natáčame rozhovory so zahraničnými študentmi

    Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach študuje takmer polovica študentov so zahraničia, ktorí k nám prišli z päťdesiatich krajín sveta. V závere roka 2017 sme oslovili niekoľkých študentov, aby v krátkom videu povedali, čo ich priviedlo študovať našu fakultu, ako to ovplyvnilo ich život, aké sú ich skúsenosti so štúdiom medicíny, ako trávia v cudzej zemi svoj voľný čas, čo by z Košíc a zo Slovenska dali do pozornosti svojim známym, alebo čo im tu, naopak chýba a taktiež, čo by chceli povedať ostatným o svojej krajine, či meste, z ktorého pochádzajú...
    Odpovede sme zverejnili na našej webovej stránke a môžete ich násť na: (preklik) . Videá budeme postupne dopĺňať a našou ambíciou je osloviť rôznych študentov do pestrej mozaiky vyjadrení.

 


Posledná aktualizácia: 23.03.2018