UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pozdrav dekana k Dňu učiteľov

    Milé kolegyne a kolegovia,

    pozdravujem Vás pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa na Slovensku oslavuje už vyše šesť desaťročí v deň narodenia pedagóga a filozofa Jana Amosa Komenského. Aj keď za Svetový deň učiteľov bol organizáciou UNESCO vyhlásený 5. október, v našich končinách je to práve 28. marec, kedy si pripomíname význam práce pedagogických pracovníkov, ktorá je nielen váženým a zodpovedným zamestnaním, ale i životným poslaním.

    Práca vysokoškolského učiteľa si vyžaduje popri hlbokých znalostiach aj veľa trpezlivosti a obetavosti, za ktorú si pedagógovia zaslúžia veľké uznanie. Dnešný deň je vhodnou príležitosťou poďakovať sa za vynaložené úsilie nielen Vám, ale aj ostatným zamestnancom, ktorí svojou prácou  prispievajú k tomu, aby naša fakulta mohla plniť svoje základné úlohy – výučbu študentov a realizáciu výskumu.

    Prajem Vám všetkým veľa zdravia a energie do ďalšej Vašej práce!

    Daniel Pella
    dekan UPJŠ LF

 

Posledná aktualizácia: 27.03.2018