UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medikom prednášala Dr. Miona Jovanovič

    I. stomatologická klinika zorganizovala vo štvrtok 5. apríla 2018 pre študentov zubného lekárstva prednášky zahraničnej prednášajúcej Dr. Miony Jovanovič  v spolupráci s firmou Vivadent Ivoclar. Prednáška vznikla na základe pozitívnych skúseností študentov z predchádzajúcej návštevy teoreticko–praktického kurzu v školiacom centre International Center for Dental Education (ICDE) v júni minulého roka vo Viedni, ktorý viedla Miona Jovanovič. Medici mali možnosť vyskúšať v špičkovom tréningovom centre firmy Ivoclar – Vivadent moderné spôsoby a postupy estetického zubného lekárstva. Pobyt v sa stretol s veľkým úspechom a študenti sa vrátili plní nadšenia a nových skúseností.
    „Na základe tejto skúsenosti a spolupráce vznikla myšlienka prezentovať skúsenosti doktorky Jovanovič priamo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach formou prednášok v anglickom jazyku. Dopoludňajšia bola zameraná na bielenie zubov a nosnou témou popoludňajšej boli moderné metódy v protetickom zubnom lekárstve. Obe boli veľmi aktuálne a prínosné a stretli sa s veľkou odozvou predovšetkým u zahraničných študentov,“ hovorí prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 10.04.2018