UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnil sa ďalší BEH MEDIKOV

     V stredu 18. apríla 2018 sa uskutočnil tretí ročník Behu medikov mesta Košice v réžii študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, pri ktorom spojili študenti radosť z pohybu s myšlienkou pomoci druhým. Vyzbierané štartovné vo výške bezmála šesťsto eur totiž venovali organizátori  Detskej fakultnej nemocnici Košice na spríjemnenie prostredia pre malých pacientov a spestrenie ich voľnočasových aktivít.
                Otvorenie akcie sa konalo o 16. hodine pred budovou Lekárskej fakulty UPJŠ a študentov prišla podporiť prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo MUDr. Silvia Timková, PhD., ktorá prvému mužovi a prvej žene v cieli venovala poukaz na dentálnu hygienu. Nenáročnú trať s dĺžkou 3,2 kilometrov vedúcu od Lekárskej fakulty ku Kuzmányho ulici cez Vojenskú a Ondavskú späť na Triedu SNP 1 zvládlo všetkých 182 štartujúcich bežcov, vrátane tých rekreačných. Prvý dobehol do cieľa František Lami, ktorí obhájil svoje vlaňajšie prvenstvo, druhý bol Erik Onofrej a tretia Barbara Chrenková, ktorá bola zároveň prvou ženou.
                „Behu sa zúčastnilo 97 žien a 85 mužov, medzi ktorými boli aj zahraniční študenti, pričom sa do akcie zapojili nielen študenti našej fakulty, ale aj iných škôl a dokonca aj stredoškoláci. Bol to dosiaľ najsilnejší ročník, keďže na prvom behu bola účasť 164 a na vlaňajšom 147 bežcov a podarilo sa nám vyzbierať i najviac peňazí - výťažkom stredajšieho behu bolo 595 eur, ktoré sme po skončení podujatia odovzdali primárke Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN MUDr. Eve Sádovej,“ hovorí študentka 3. ročníka UPJŠ LF Lucia Mihóková, členka Spolku medikov mesta Košice, ktorý podujatie organizoval.

VÍŤAZI

 


Posledná aktualizácia: 20.04.2018