UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnila sa Študentská vedecká konferencia

    V stredu 25. apríla 2018 sa uskutočnila na Lekárskej fakulte UPJŠ Študentská vedecká konferencia, na ktorej bolo prezentovaných 10 súťažných  prác.
    Prvé miesto v Teoretickej a predklinickej sekcii získali v konkurencii šiestich súťažných prác študenti Martin Pribula, Theodoros Kalpakidis, Matúš Kušnier a Martin Urda s prácou „Vplyv prekondicionovania betanínom po ischemicko-reperfúznom poškodení jejúna: Imunohistopatologická analýza pľúc“.
    Prvé miesto v Klinickej sekcii získali spomedzi štyroch prác študenti Kristína Kulcsárová, Simona Babinská, Jakub Bača, Filip Kúdela, Lujza Strigáčová, Igor Kúdela, Veronika Roškovičová, Juraj Kováč a Ján Kilík s prácou nazvanou „Protilátky proti α-synukleínu 5G4 dokážu v črevnej mukóze identifikovať pacientov s manifestnou a prodromálnou Parkinsonovou chorobou".

VYHODNOTENIE


Posledná aktualizácia: 25.04.2018