UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lekárska fakulta získala Cenu mesta Košice

    V pondelok 7. mája 2018 sa v historickej radnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach získala pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku najprestížnejšiu Cenu mesta Košice za významný dlhoročný prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výskumu. Cenu prevzala z rúk zastupujúceho primátora mesta Košice Martina Petruška a námestníčky primátora Renáty Lenártovej prodekanka prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. a prodekan doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
    Cena primátora mesta Košice bola udelená kolektívu Psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice a  Klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF a nemocnice Košice-Šaca.

    Odôvodnenie

Posledná aktualizácia: 09.05.2018