UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medici pripravili ďalšiu vydarenú Roadshow

    V stredu 2. mája 2018 vyvrcholila v Košiciach najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorú zorganizoval Slovenský spolok študentov zubného lekárstva a výraznou mierou sa na nej podieľali naši študenti.
     Roadshow nazvaná SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV odštartovala 20. apríla 2018 v Bratislave a pokračovala v Trnave, Komárne, Piešťanoch, Nitre, Prievidzi, Zvolene, Trenčíne, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Žiline, Humennom, Martine, Michalovciach, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Prešove, Spišskej Novej Vsi, na Štrbskom Plese a nakoniec v Košiciach. Celú logistiku počas akcie museli zvládnuť dva tímy po 6 študentov spolu s dvoma dodávkovými vozidlami a takmer 100 ďalších študentov zabezpečovalo v jednotlivých mestách praktické školenia účastníkov.
    „Ročník 2018 bol iný aj v tom, že sme okrem rozdávania nových zubných kefiek k inštruktážam zberali aj staré. Tie sa potom premenia na niečo užitočné a to koše na recyklovaný zber pre slovenské školy v rámci projektu Ekovír. Preto sa tento ročník niesol aj v hesle: Vymeň svoju starú kefku za novú kefku. Vďaka dobrej reklame a propagácií udalosti sa nám podarilo vyzberať niekoľko tisíc použitých zubných kefiek, ktoré vďaka tomu neskončia na skládkach,“ hovorí študent Lekárskej fakulty UPJŠ a národný koordinátor pre prevenciu Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Jaroslav Milenovský.

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 10.05.2018