UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie novej výučbovej základne

    V piatok 1. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie ako výučbovej základne Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v Akadémii Košice, n.o. za prítomnosti bývalého prezidenta Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD., podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku, prorektorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc. a prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., predsedu Akademického senátu UPJŠ LF prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., ďalších predstaviteľov fakulty a iných významných hostí.
    Praktická výučba študentov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v študijnom programe Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku sa realizuje na tomto pracovisku od februára tohto roka, pričom Akadémia Košice, n.o. ponúka moderné priestory na realizáciu výkonov v oblasti stomatólogie a maxilofaciálnej chirurgie vybavené špičkovým zariadením pre diagnostiku a liečbu ochorení tváre, ústnej dutiny a priľahlých orgánov a štruktúr. Úlohy slávnostného strihania pásky pri jej oficiálnom otvorení sa zhostili prví dvaja menovaní Košičania a veľkí lokálpatrioti – Rudolf Schuster a Richard Raši, spoločne s dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. a riaditeľom spoločnosti Akadémia Košice, n.o. Dr.h.c. prof. MUDr. Andrejom Jenčom, CSc., MPH.
    „Keďže bola klinika vybudovaná špecificky pre diagnostiku, liečbu a praktickú výučbu v zubnom lekárstve, ponúka určite najreprezentatívnejšie priestory v Košiciach a okrem toho disponuje špeciálnymi priestormi - kvalitnými fantómovými miestnosťami na tréning praktických zručností bez pacientov. Preto je toto nové klinické pracovisko pochopiteľne vítaným obohatením možností praktickej výučby našich študentov zubného lekárstva,“ konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 04.06.2018