UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenenie Biele srdce získala lektorka z Ústavu ošetrovateľstva

    PhDr. Zuzana Toplanská získala v máji 2018 ocenenie Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v pondelok 21. mája 2018 v Prezidentskom paláci  prezidentom Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Rady SK SaPA a prevzalo si ho celkovo 27 sestier a pôrodných asistentiek. Jednou z ocenených bola aj Zuzana Toplanská, ktorá pracuje ako sestra na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP a zároveň pôsobí ako lektorka na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
    Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra ošetruje všetkých ľudí sveta.
    „Už nomináciu na toto ocenenie som vnímala ako veľké uznanie za moju prácu a získanie tejto prestížnej ceny ma napĺňa veľkou hrdosťou. Slávnostný ceremoniál v prezidentskom paláci bol pre mňa veľkým zážitkom a nezabudnuteľným okamihom v živote,“ hovorí PhDr. Zuzana Toplanská (na fotografii po pravici prezidenta Andreja Kisku).

    Srdečne gratulujeme!


Posledná aktualizácia: 05.06.2018