UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Profesorka Zuzana Gdovinová získala ocenenie „The Spirit of Excellence Award“

    Prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO získala na konferencii European Stroke Organisation 17. mája  2018 v Göteborgu ocenenie „The Spirit of Excellence Award“. Cena sa udeľuje lekárom, ktorí sa zaslúžili o výrazný pokrok v starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou v ich krajine.
    European Stroke Organisation pod záštitou prezidentky prof. Valerie Caso z Talianska na základe zistenia, že nie všade vo svete je rovnako kvalitne poskytovaná starostlivosť o pacientov s cievnymi mozgovými príhodami, zriadila iniciatívu Angels, ktorej cieľom je dosiahnuť,  aby do mája 2019 bolo 1500 nemocníc vo svete pripravených na liečbu cievnych mozgových príhod a aby mali pacienti všade rovnakú šancu na liečbu. Pripravenosť nemocníc sa hodnotí na základe vopred vypracovaných kritérií, pričom v tomto roku dostalo šesť nemocníc zo Slovenska, diamantové - teda najvyššie ocenenie. Ocenenou nemocnicou bola aj Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, v ktorej Zuzana Gdovinová pôsobí ako prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.
    Cena „The Spirit of Excellence Award" bola profesorke Gdovinovej udelená na základe jej aktivít týkajúcich sa rozširovania širokého povedomia o cievnych mozgových príhodách, predovšetkým vďaka kampani Čas je mozog a aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti týmto pacientom. "Toto ocenenie ma potešilo hlavne preto, že podľa mňa nemožné sa stalo skutočnosťou. Keď sa iniciatíva Angels ešte len pripravovala, rozprávala som sa s Thomasom Fisherom (na obrázku vpravo) a povedala som, že Slovensko sa nikdy nepriblíži ČR v liečbe cievnych mozgových príhod, pretože vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov boli ďaleko pred nami. A práve to mi Thomas pri odovzdávaní ocenenia pripomenul. Na Slovensku sa urobil veľký pokrok v liečbe cievnych mozgových príhod, vytvorila sa sieť pracovísk, zlepšila sa spolupráca so Záchrannou službou, skrátili sa časy do podania akútnej liečby, zvýšili sa počty odliečených pacientov a v mnohých ukazovateľoch sme dnes s ČR porovnateľní. Ja toto ocenenie vnímam ako ocenenie všetkých, ktorí sa o túto zmenu pričinili. A súčasne ma to zaväzuje v tejto práci pokračovať, pretože stále je ešte mnoho toho, čo by sme mali zlepšiť," hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO.

   Srdečne gratulujeme!


Posledná aktualizácia: 06.06.2018