UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav experimentálnej medicíny organizoval v Budapešti medzinárodný kongres „SOMED 2018“

    Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizoval významné odborné podujatie v Budapešti - SOMED 2018.  Štyridsiaty ročník medzinárodného kongresu Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby sa konal v dňoch 18. a 19. júna v hoteli Corinthia a jeho podtitul bol „Microbiota in health and disease“ (Mikróby v zdraví a chorobe). Prednosta Ústavu experimentálnej medicíny MVDr. Alojz Bomba, DrSc. hodnotí kongres ako veľmi vydarený.
    Na medzinárodnej konferencii v spoločnosti najlepších odborníkov sveta z oblasti mikrobioty vystúpili so svojimi prednáškami aj mladí vedeckí pracovníci z Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ: RNDr. Monika Kvaková, Mgr. Ľuboš Ambro, PhD., RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. a RNDr. Jana Štofilová, PhD. Väčšina z nich sa zúčastnila s prednáškou na prestížnej medzinárodnej konferencii po prvý raz, no účasť na takomto podujatí prispela k ich profesionálnemu rozvoju predovšetkým novými podnetmi pre ich ďalšiu výskumnú činnosť. Mladí vedci mali možnosť súťažiť o ceny v troch kategóriách  a to Najlepšia prednáška, Najlepšia prehľadová prednáška a Najlepší poster. V prvých dvoch kategóriách zvíťazila RNDr. Jana Štofilová, PhD. a RNDr. Monika Kvaková z Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF.
    Okrem množstva mladých výskumných pracovníkov mali možnosť atmosféru medzinárodnej konferencie okúsiť aj študenti Lekárskej fakulty, či už doktorandi alebo študenti denného doktorského štúdia vďaka finančnej, materiálnej a morálnej podpore vedenia Lekárskej fakulty a UPJŠ, bez ktorých by to bolo veľmi ťažko realizovateľné.
    Účastníci kongresu SOMED 2018 sa v rámci kongresu mohli zúčastniť aj medzinárodnej vedeckej konferencie INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON PROBIOTICS, PREBIOTICS, GUT MICROBIOTA AND HEALTH – IPC 2018, ktorá prebiehala v Budapešti v dňoch 18. - 21.júna 2018 a Ústav experimentálnej medicíny bol jej spoluorganizátorom. Konferencie IPC 2018 sa zúčastnilo viac ako 300 účastníkov z 80 krajín sveta.

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 12.07.2018