UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Noví absolventi Lekárskej fakulty UPJŠ zložili svoje promočné sľuby

    V dňoch 28. a 29. júna 2018 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Medzi promujúcimi boli absolventi doktorských študijných programov Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental Medicine a tiež absolventi štúdia Fyzioterapie, Ošetrovateľstva a Verejného zdravotníctva.
    Ako vo svojom slávnostnom príhovore k promujúcim lekárom poznamenal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., deň promócií sa vďaka ich neoblomnosti, ktorou zvládli náročné šesťročné štúdium medicíny, nesporne zaradí medzi tie najkrajšie v ich živote. “Dnes tu stojíte na pôde jednej z najstarších a najlepších univerzít našej krajiny. S diplomami, ktoré vás oprávňujú vykonávať lekárske povolanie prakticky na celom svete. O tom vaši rodičia mohli len snívať. A vidíte - aj tento sen sa splnil.  Stali ste sa lekármi, čo je isto jedno z najušľachtilejších povolaní... Som však presvedčený, že všetci, ktorí tu dnes sedíme a tešíme sa z vášho úspechu, veríme Vašim ušľachtilým predsavzatiam. Nepostačia vám však len tabletky, či injekcie, alebo špičkové operačné výkony. Používajte a šírte svoju najväčšiu silu – múdrosť, ktorú ste získali aj počas svojho štúdia na našej Alma mater,“ zdôraznil dekan, ktorý v príhovore v mene študentov poďakoval všetkým profesorom, docentom, odborným asistentom, asistentom a lektorom, ktorí vynaložili nemálo úsilia na to, aby ich naučili nielen ako liečiť, ale aj ako žiť a pomáhať tomuto svetu. Poznamenal, že poďakovanie patrí aj kolektívu Študijného oddelenia, pracovníkom dekanátu a ostatným pracovníkom lekárskej fakulty, ktorí pomáhajú vytvárať stále krajšie a príjemnejšie prostredie pre štúdium i prácu.
    „Nikdy nezabudnite na Hippokratovu prísahu, ctite si svojich učiteľov a vnímajte každého pacienta, ako keby to bola Vaša mama, či otec,“ apeloval na čerstvých lekárov prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý spomenul aj skutočnosť, že fakulta oslávi v tomto roku 70 rokov od svojho založenia. „Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zriadiť Galériu legiend Lekárskej fakulty UPJŠ a vyslovujem želanie, aby naša Alma mater tu bola oveľa dlhšie ako my a aby sa možno raz legendami stali aj niektorí z vás...“ poznamenal a na záver čerstvým absolventom zaželal, aby zdravie nielen prinášali, ale sa z neho mohli aj sami tešiť.

    Pôsobivé príhovory mali i zástupcovia študentov. Viac...


Posledná aktualizácia: 03.07.2018