UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lekárska fakulta UPJŠ zvýši počet študentov

    V súvislosti so žiadosťou predsedu vlády Petra Pellegriniho o prijatie vyššieho počtu študentov na slovenské lekárske fakulty informujeme, že Lekárska faktulta UPJŠ v Košiciach môže v nasledujúcom akademickom roku prijať o 30 študentov viac na študijný program Všeobecné lekárstvo a o 10 viac na Študijný program Zubné lekárstvo.

    Počty prijímaných slovenských študentov sú na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v posledných rokoch ustálené - zvyčajne prijímame zhruba 220 najúspešnejších uchádzačov na Všeobecné lekárstvo a 40 najúspešnejších uchádzačov na Zubné lekárstvo. Po rokovaniach vedenia fakulty s predstaviteľmi ministerstva financií sme schopní v akademickom roku 2018/2019 prijať o 30 študentov viac na Všeobecné lekárstvo (teda celkovo 250) a o 10 viac na zubné lekárstvo (celkovo 50 študentov). Prijímaní budú ďalší uchádzači v poradí s najvyšším počtom bodov.

Posledná aktualizácia: 02.08.2018