UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Uskutočnila sa tlačová konferencia k oslavám 70. výročia UPJŠ LF

V stredu 26. septembra sa uskutočnila tlačová konferencia, ktorej témou boli  oslavy 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty  UPJŠ v Košiciach a prijatie SR do medzinárodnej výskumnej infraštruktúry ECRIN, ktorej národným partnerom je  UPJŠ LF. Novinárov na nej informovali:

      ● prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor Univerzity P. J. Šafárika Košice
      ● prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. - dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice
      ● prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. - predseda Akademického senátu UPJŠ LF
      ● prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. - I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP
      ● Michal Králik -  študent UPJŠ LF,  člen AS UPJŠ LF, predseda SMMK
 

Tlačová správa
  

Posledná aktualizácia: 26.09.2018