UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lekárska fakulta sa predstavila na Dni otvorených dverí UPJŠ

    V piatok 5. októbra 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rámci ktorého sa študentom gymnázií a stredných škôl predstavila aj Lekárska fakulta UPJŠ. Pre návštevníkov podujatia bol v areáli na Moyzesovej 9 pripravený bohatý program, ku ktorému pracovníci našej fakulty prispeli rôznymi zaujímavými ukážkami a videoprezentáciami.
    Návštevníci mali možnosť vidieť rôzne študijné pomôcky, modely ľudského tela a orgánov, ľudskú kostru a rôzne kosti, a tiež chirurgické a stomatologické inštrumentárium. Všetko mohli ohmatať rukami a takisto si mohli vyskúšať pichanie injekcií, či vŕtanie a trhanie zubov na modeloch. Štyri stanoviská, na ktorých zaujímavo prednášali pracovníci Ústavu anatómie, Ústavu ošetrovateľstva, I. chirurgickej kliniky a I. stomatologickej kliniky a tiež infostánok študijného oddelenia, navštívili stovky stredoškolákov a mnohí sa veľmi živo zaujímali nielen o pripravené ukážky, ale aj rôzne aspekty štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ, ktorá si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia.

 

Posledná aktualizácia: 15.10.2018