UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vydaná bola nová kniha Cievna chirurgia

    
    Množstvo najnovších teoretických a praktických informácií pre postgraduálnu výchovu cievnych chirurgov, rádiológov, internistov a lekárov ostatných medicínskych disciplín, kde je potreba vedomosti o cievnych ochoreniach a ich súčasnej liečbe, prináša nová kniha „Cievna chirurgia“, ktorú vydala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Publikácia je tiež učebnickou pre pregraduálnu aj postgraduálnu výučbu študentov odboru cievna chirurgia.
    Publikácia, ktorej autorkou je prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. a kolektív, obsahuje 20 kapitol o základných princípoch a aktuálnych otázkach angiochirurgie. Úvodné kapitoly majú charakter propedeutiky, čo má význam pre pregraduálnu výchovu. Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú základnými princípmi a problémami diagnostiky cievnych ochorení a ich komplikácií. Popísané sú indikácie k operáciám i operačné postupy. Na záver sú popísané najzávažnejšie a najťažšie oblasti angiochirurgie z technického a strategického hľadiska, kde sa v súčasnosti novými metodikami a postupmi dosiahli pozoruhodné výsledky. V knihe nájdu užitočné infomrácie angiológovia, všeobecní chirurgovia, dermatológovia a všeobecní lekári. Knihu „Cievna chirurgia“ (ISBN 978-80-8152-599-5) je možné zakúpiť v Univerzitnej predajni kníh na Tr. SNP 1 v Košiciach, alebo objednať cez e-shop unibook.upjs.sk .
Posledná aktualizácia: 10.10.2018