UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

LYNX podporuje talenty aj na Lekárskej fakulte UPJŠ

    Výkonný riaditeľ spoločnosti LYNX Ing. Róbert Kollár a riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Ing. Martin Kollár odovzdali spoločne s dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. v utorok 23. októbra 2018 ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu študentke UPJŠ LF Anete Kuffovej a jej školiteľovi MUDr. Pavlovi Pobehovi, PhD.
    Aneta Kuffová obhájila prácu na tému Pľúcna artériová hypertenzia v septembri tohto roka. O cenu spoločnosti LYNX ako člena kariérneho klubu Career Club UPJŠ súťažila spolu s ďalšími jedenástimi kvalitnými diplomovými prácami, ktoré posunuli štátnicové komisie do súťaže v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa realizuje pod záštitou prorektorky pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. a jeho zmyslom je špeciálne oceniť úsilie a kreativitu študentov pretavenú do ich diplomových prác.
    Ocenená diplomová práca mala podľa hodnotiteľov dobrý teoretický základ a aj praktickú časť v podobe popisu konkrétneho pacienta. Samotná oblasť výskumu je málo prebádaná a ťažko sa diagnostikuje. Práve tu vidí spoločnosť LYNX do budúcnosti možný priestor pre technológie a nové prístupy ako zlepšiť diagnostiku tohto ochorenia. Zástupcovia spoločnosti LYNX a vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ oceneným – študentke aj jej školiteľovi – zagratulovali a popriali veľa úspechov v ich ďalšej kariére.

Posledná aktualizácia: 24.10.2018