UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medici uskutočnili ďalšiu osvetovú akciu zameranú na ženské zdravie

    V poradí štvrtý ročník úspešného podujatia Ružový október zorganizovali v sobotu 27. októbra 2018 študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas osvetovej akcie oslovili vyše štyristo návštevníkov košického nákupného centra Aupark, prevažne žien, s ktorými hovorili o správnej technike samovyšetrenia prsníkov, pretože to predstavuje jednoduchú a veľmi účinnú metódu vo včasnej diagnostike. Na silikónovom modeli prsníka si mohli okoloidúci vyskúšať správnu  techniku samovyšetrenia a objaviť za pomoci hmatu vnútri ukrytú drobnú hrčku imitujúcu nádor. Medici tiež upozorňovali na význam mamografie a dôležitosť pravidelných gynekologických prehliadok.
    „Štvrtý ročník podujatia Ružový október prekonal naše očakávania, pretože záujem rozprávať sa s nami o prevencii prejavilo až 403 návštevníkov nákupného centra. Samozrejme, že šlo prevažne o ženy, ale debatovalo s nami aj viacero mužov, ktorí sa zaujímali o prevenciu pre svoje polovičky. Všetkých zúčastnených sme oboznámili s dôležitosťou preventívnych prehliadok a teoreticky, ale aj prakticky, sme im vysvetlili techniku samovyšetrenia prsníkov, ktorú si mohli ihneď vyskúšať na modely prsníka. Poskytli sme im aj informačné brožúry o tejto problematike a na znak solidarity s onkologickými pacientami sme každému pripli ružovú stužku,“ hovorí spoluorganizátorka podujatia, študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ Lucia Hanušínová.
 
Tlačová správa

Posledná aktualizácia: 31.10.2018