UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pripomenuli sme si 125-te výročie narodenia prof. Jána Kňazovického

V sobotu 27. októbra 2018 sme si pripomenuli 125. výročie narodenia profesora Jána Kňazovického, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o vznik Lekárskej fakulty UPJŠ (pôvodne pobočky Slovenskej univerzity v Bratislave). Jeho meno je nerozlučne späté aj s rozvojom košickej cievnej chirurgie a tento uznávaný lekár bol aj priekopníkom aj v oblasti krvnej transfúzie...

UVEREJNENÉ:
dobrenoviny.sk
denník Korzár
24hod.sk

Posledná aktualizácia: 08.11.2018