UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

MEDICÍNSKY KLUB PRE KAŽDÉHO v Tabačke zaujal

V stredu 7. novembra zorganizovala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sériu prednášok na rôzne zdravotnícke témy v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. „MEDICÍNSKY KLUB PRE KAŽDÉHO“ sa konal v kinosále košickej Tabačky a pritiahol pozornosť takmer stovky ľudí. Zatiaľ čo niektorí prišli iba na vybranú prednášku-dve, iní si vypočuli všetkých prednášajúcich a zaujímavé boli následné diskusie po odprezentovaní tej-ktorej témy. Vyše trojhodinové podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére a nechýbali veselé momenty, takže diváci i prednášajúci odchádzali z „medicínskeho klubu“ vo výbornej nálade.

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 08.11.2018