UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Príhovor dekana k Medzinárodnému dňu študentstva


    Milí študenti,

    prihováram sa Vám pri príležitosti 17. novembra, kedy si Dňom boja za slobodu a demokraciu pripomíname Nežnú revolúciu z roku 1989, ale aj Medzinárodný deň študentstva.

    Deň študentstva súvisí s jesennými udalosťami v roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii. Okupanti reagovali streľbou do davu a tá si vyžiadala životy dvoch ľudí. Jedným bol študent medicíny Karlovej univerzity Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu. Odpoveďou bol útok v noci na 17. novembra na vysokoškolské internáty v Prahe a v Brne, odkiaľ nacisti odvliekli viac ako 1200 študentov do koncentračného tábora neďaleko Berlína a na Hitlerov príkaz zatvorili české vysoké školy na tri roky. Na pamiatku týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

    Študenti zohrali veľmi významnú úlohu v našich dejinách v roku 1989, kedy demonštrácie za zmenu školského systému v bývalom Československu prerástli do manifestácií proti celému politickému systému a brutálny policajný zásah proti demonštrantom odštartoval takzvanú Nežnú revolúciu spojenú s pádom totalitného režimu. Mladí ľudia boli neraz strojcami veľkých zmien a 17. november ich znovu zavolal do ulíc, tentoraz pre boj „Za slušné Slovensko“.

    Vlani som na tomto mieste spomenul, že Lekárska fakulta UPJŠ ako jediná spomedzi slovenských medicínskych fakúlt nemá vo vzťahu ku svojej najväčšej výučbovej základni rovnoprávny vzťah, že pozície vysokoškolských učiteľov (avšak takisto lekárov) sú nielenže nedocenené, ale dokonca do istej miery obmedzené vo svojej činnosti a kompetenciách a ťahá za kratší koniec v postavení funkcie prednostu. Dnes môžem s uspokojením konštatovať, že od septembra je v platnosti konečne nová Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy medzi Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice vytvárajúca rovnocenné podmienky pre pedagogickú  a vedecko-výskumnú činnosť Lekárskej fakulty, ale aj poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici.

    Ako dekana ma napĺňa radosťou, že sa po dlhých šiestich rokoch konečne podarilo dostať vzťahy medzi Lekárskou fakultou UPJŠ a UNLP na štandardnú úroveň a zmluvné vzťahy sú porovnateľné s bratislavskou a martinskou lekárskou fakultou. Chcem sa poďakovať aj našim študentom, ktorí boli našim spojencom v boji za spravodlivosť. Každý, kto podcení silu mladých ľudí svojim spôsobom dopadne ako dovtedy vládnuca štátostrana v roku 1989.  Teší ma, že sa teraz môžu naplno venovať štúdiu a vychutnávať si aj všetky radosti študentského života.

     Želám Vám, milí študenti v mene celého vedenia našej fakulty pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva veľa energie na štúdium a veľa úspechov na ceste za Vašim vytúženým cieľom. Prajem Vám dobrých učiteľov - zanietených pre svoju prácu, prísnych a spravodlivých, pretože Vaše vedomosti budú kľúčom k Vášmu úspechu v povolaní lekára, či iných zdravotníckych povolaní. Prajem Vám veľa energie a trpezlivosti na Vaše náročné štúdium, no prajem Vám aj veľa krásnych chvíľ spojených so študentským životom, ktoré bude pravdepodobne tým najkrajším obdobím Vášho života – čo si možno uvedomíte až po jeho skončení, keď prídu najrôznejšie povinnosti a veľká zodpovednosť o Váš vlastný súkromný a pracovný život, ale aj životy pacientov, ktoré budete mať v rukách. Vychutnajte si preto tento krásny študentský čas naplno, aby ste naň spomínali ako na to najlepšie obdobie zo všetkých. Prajem Vám všetko dobré.

       
     Váš dekan
     Daniel Pella

Posledná aktualizácia: 17.11.2018