UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prof. Zuzana Gdovinová získala ocenenie „Môj lekár“

    Ocenenie „Môj lekár“ získala na prvom ročníku oceňovania Asociáciou na ochranu práv pacienta pracovníčka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice.
    Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) udelila ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ desiatim slovenským lekárom a sestrám za ich prácu a podporu pacientskym organizáciám a pacientom, pričom ocenených vyberala porota zložená zo zástupcov zdravotníckej obce, pacientov aj médií. Ceny odovzdala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a spolu s prezidentkou AOPP Máriou Lévyovou v piatok 23. novembra počas 2. celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP.
    „Vďaka osobnému nasadeniu, odborným znalostiam, ochote a veľkému zanieteniu pani profesorky Gdovinovej sa podarilo za ostatný rok urobiť v oblasti povedomia o cievnej mozgovej príhode výrazný posun dopredu, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch trombolyzovanosti pacientov na Slovensku. Zaslúžená a veľká vďaka patrí pani profesorke za záchranu tisícov životov pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ píše sa v nominácii na ocenenie.

Laudatio

Posledná aktualizácia: 26.11.2018