UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Medici zorganizovali mimoriadne úspešný MOVEMBER

    Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili v sobotu 24. novembra 2018 štvrtý ročník osvetovej akcie MOVEMBER zameranej na šírenie informovanosti o rakovine semenníkov a prostaty u návštevníkov nákupného centra Aupark v Košiciach. Akcia Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice, ktorej symbolom boli mužské fúziky, bola mimoriadne úspešná. Dvadsiatka medikov  totiž oslovila vyše sedemsto ľudí a košom im nedali ani celebrity.
    „Podujatie sa konalo v čase medzi desiatou a osemnástou hodinou a podarilo sa nám osloviť neuveriteľných 709 ľudí, prevažne mužov. Potešilo nás, že sme mohli hovoriť aj s Filipom Tůmom a Lukášom Adamcom, ktorí sa s nami aj ochotne odfotili a vypočuli si aj dôležité informácie o mužskom zdraví. Všetkým pánom sme sa snažili vysvetliť dôležitosť a možnosti prevencie rakoviny semenníkov a rakoviny prostaty a hlavne význam samovyšetrovania semenníkov. K dispozícii sme mali silikónový model, na ktorom sme im vysvetlili správnu techniku samovyšetrenia a muži na ňom skúšali nahmatať patologickú hrčku. Akciou nás sprevádzali aj lekári-urológovia, takže záujemcovia mohli získať aj odborné rady od MUDr. Ľubomíra Lachváča, PhD., MUDr. Patrície Horváthovej, MUDr. Vladimíry Sobolovej a MUDr. Eduarda Pachotu, ktorým aj touto formou ďakujeme,“ hovorí spoluorganizátorka podujatia, študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Lule Tomiq.
    Hlavným cieľom študentov bolo ukázať mužom, že starostlivosť o mužské zdravie nie je žiadne tabu a malo by byť súčasťou ich každodenného života...

Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 28.11.2018