UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Docent Jozef Gonsorčík získal prestížnu Cenu KSK

    V Štátnom divadle v Košiciach sa v piatok 7. decembra 2018 uskutočnil slávnostný akt udeľovania najvyšších verejných ocenení regionálnej samosprávy jednotlivcom a kolektívom - OCENENÍ OSOBNOSTIAM KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za rok 2018.
    Prestížnu Cenu KSK si z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku prevzal dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC, ktorý pôsobil v období rokov 2004-2007 ako prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a v r. 2011-2018 zastával funkciu prodekana pre pedagogickú činnosť  v 4.-6. ročníku študijného programu Všeobecné lekárstvo. Cena mu bola udelená za dlhoročný podiel na rozvoji Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a za jeho významný prínos v metodológii pedagogického procesu, ako aj za ľudský a vysoko profesionálny prístup k svojim pacientom. Srdečne gratulujeme!

    Na slávnostnom udeľovaní ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja boli popri najvyššom ocenení „Cena Košického samosprávneho kraja“, ktorú udeľuje Zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za prínos pre rozvoj kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za činy a výsledky v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej, umeleckej, aj športovej činnosti, odovzdané aj ďalšie ocenenia – Ceny predsedu KSK a Plakety predsedu KSK. V kultúrnom programe sa predstavil Folklórny súbor Železiar, balet Štátneho divadla a jeden z ocenených - Marián Čekovský.


Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., FESC - LAUDATIO

Viac o udelení ocenení KSK 2018


Posledná aktualizácia: 17.12.2018