UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS+ na študentské mobility:

Študentská mobilita: Erasmus+ štúdium
Študentská mobilita: Erasmus+ stáž (absolvovanie stáže od 01.6.2019)

Posledná aktualizácia: 14.12.2018